Pripravený meniť Slovensko

Vidím modernú, cieľavedomú krajinu s víziou 

Vzdelanie som získal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, zatiaľ čo pracovné skúsenosti 
od USA až po Abu Dhabi ma naučili efektívne pracovať v tíme.

Marián Čaučík 

Milana Kabinu poznám ako angažovaného kresťana, ktorému záleží na tom, ako bude vyzerať naša krajina. 

Prepája energiu mladých so skúsenosťou dlhoročných politikov

Miriam Lexmann
Mladícka energia, kreativita, odvaha a živá viera v činoch - toto sú atribúty, ktoré najlepšie vystihujú Milana Kabinu, ako ho poznám.

Je to človek, ktorý na 
rozdiel od svojich rovesníkov má už čosi za sebou.
Bohdan Hroboň
Milana Kabinu poznám iba krátko, no mám z neho výborný dojem. Spája sa mi v ňom úprimná snaha robiť dobre s odbornosťou a vytrvalosťou, čo je v našej politike vzácna a veľmi potrebná kombinácia.
Juraj Šúst

Milana vnímam, na základe polročných skúseností z akademického programu, ako človeka, ktorý sa vie zapáliť a nadchnúť pre vec, a ktorý sa na veci pozerá aj srdcom a citom.

Spoločne to zvládneme

Mojou víziou je Slovensko zakorenené v kresťanských hodnotách, v ktorom budú mať naše deti kvalitné vzdelanie a kritické myslenie, mladí sa nebudú báť podnikať a založiť si rodiny, a o našich starších či sociálne slabších bude postarané s láskou. 

Bude to bezpečná krajina, v ktorej sa nebudeme báť o našu slobodu a všetci si budeme rovní pred zákonom.

Bude to krajina, ktorá je hrdá na svoje kultúrne a prírodné bohatstvo, a ktorá obohacuje aj okolité krajiny. K tomu môže prispieť každý jeden z nás.


Kontakt